Panawagan sa aking mga kapwa Pilipino sa darating na eleksyon

Hindi ko po ipagpipilit sa inyo kung sino sa palagay ko ang dapat ninyong ihalal sa darating na eleksyon. Bagamat meron lang po akong ipapakiusap sa lahat ng boboto sa Mayo 13…

Read more